R’Vaarders

R’Vaarders

CASER’Vaarders klant Regio Zuidoost Brabant (bestaande uit 21 gemeenten en ketenpartners) is in 2021 een project gestart om inzicht te krijgen in de mogelijke manieren en toegevoegde waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen in de aanpak van huiselijk geweld...
Welzijn Vught

Welzijn Vught

CASEWelzijn Vught klant Welzijn Vught, onderdeel van Farent, ondersteunt mensen en organisaties die de leefbaarheid en het samenleven in buurten en wijken in Vught verbeteren. Met de inzet van meer dan 100 vrijwilligers realiseren zij diverse sociale activiteiten en...
WSD

WSD

CASEWSD klant WSD in Boxtel is een sociaal ontwikkelbedrijf. Een gedegen werkgever met een goed georganiseerde organisatie en de ambitie om bij te dragen aan de maatschappij. WSD begeleidt ruim 2.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Om dit...
Stichting Djakoejoe

Stichting Djakoejoe

CASEstichting djakoejoe klant Stichting Djakoejoe is opgericht om de Oekraïense bevolking te helpen met (nood)hulp en duurzame wederopbouw. Dit realiseren ze door lokale initiatieven te ondersteunen en ondernemerschap te stimuleren. Op korte termijn focust de...
Bnext.nl

Bnext.nl

CASEBnext.nl klant Bnext.nl is een recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval. Bnext.nl is vooruitstrevend op het gebied van circulaire afvalverwerking (van afval naar nieuwe materialen) waarbij digitalisering als een van de belangrijkste...