CASE
WSD

klant

WSD in Boxtel is een sociaal ontwikkelbedrijf. Een gedegen werkgever met een goed georganiseerde organisatie en de ambitie om bij te dragen aan de maatschappij. WSD begeleidt ruim 2.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Om dit te kunnen waarmaken, zijn staf- en kaderfunctionarissen in diverse functies nodig. Echter, de meerwaarde van het werken bij WSD was nog onvoldoende helder. Er was geen employer brand ontwikkeld. De recruiter probeerde de juiste mensen te werven, maar liep daarbij tegen de beperkingen van de beschikbare middelen aan. Enerzijds was er geen eigen online plek waar duidelijk werd wat het aanbod is voor ‘werken bij WSD’. Anderzijds was er nog geen doorvertaling van de corporate story naa de employer brand om zo de juiste doelgroep aan te trekken in deze krappe arbeidsmarkt. 

uitdaging

Om een aanzet te maken voor de WSD employer brand en deze tot leven te brengen om zo doelgroepen te vinden, te binden en te boeien. Daarnaast ontwikkelen we campagnes om getalenteerde en gemotiveerde collega’s voor staf- en kaderfuncties binnen WSD te werven.

Deze employer branding wordt uitgedragen op een nieuwe ‘Werken bij” website, die: 

 • een heldere boodschap heeft die consequent wordt uitgedragen
 • helemaal is gericht op de door de doelgroepen te nemen acties
 • is gebouwd volgens WCAG voor digitale toegankelijkheid
 • artikelen (blogposts) heeft (social proof) gericht op de functies waarvoor het vaakst wordt geworven
 • de ideale landingsplek is voor de wervingscampagne om zo doelgroepen te bereiken, te interesseren in WSD en hen aan te zetten tot het nemen van actie

oplossingen

Een strategisch communicatieplan vormt de basis waarop we bouwen aan een gedegen webstrategie, contentmarketing- en advertisingaanpak. In dit plan is opgenomen: 

 • Een goed begrip van de doelgroepen zodat we weten wat hen motiveert en waarom ze wel of juist niet in actie komen. 
 • Een waardepropositie die de ‘pains’ van de potentiële werknemers tegenover de ‘gains’ van de organisatie als werkgever zet. 
 • Het ontwikkelen van een message house voor de employer branding.
 • In het plan is deze message house uitgewerkt naar persona’s, met voor elke persona een eigen communicatielijn. Langs deze lijnen is de campagne ingericht.
 • Dit was het fundament voor de bouw van een online “werken bij wsd”- omgeving (website) waarmee we goede funnels en landingspagina’s  kunnen bouwen en om te bekijken welke aanpak de beste resultaten geeft. 
 • Dmv de campagne verzamelen we data, testen we tactieken en sturen bij aan de hand van de resultaten. Het is de doelgroep die laat zien of een aanpak werkt. 

resultaat

 • Een door de organisatie gedragen employer branding die richting geeft aan alle wervingsactiviteiten en daardoor werk uit handen neemt van de recruiters, inclusief 3 ontwikkelde persona’s. 
 • Kwalitatief én kwantitatief goede reacties op de openstaande vacatures, waardoor snelle invulling mogelijk is. 
 • De ontwikkeling van een WCAG-proof ‘Werken bij WSD-groep” website met daarop een duidelijke propositie voor staffunctionarissen. In deze website is de verbinding gemaakt met Tools2match via een api. 
 • Een online campagne op Facebook (incl advertenties) en Google met een CTR van ruim 7,5%
 • De opstart van een ‘Kijk eens mee met WSD’ moment, waar geïnteresseerden worden uitgenodigd open en vrijblijvend kennis te maken met WSD. 
case Schuldenknooppunt Social Marketing Doctors
case Schuldenknooppunt Social Marketing Doctors
case Schuldenknooppunt Social Marketing Doctors