CASE
Bnext.nl

klant

Bnext.nl is een recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval. Bnext.nl is vooruitstrevend op het gebied van circulaire afvalverwerking (van afval naar nieuwe materialen) waarbij digitalisering als een van de belangrijkste gereedschappen wordt gebruikt.

uitdaging

In november 2021 startte Esther namens Social Marketing Doctors bij destijds nog Beelen.nl. De organisatie had (tijdelijk) communicatie ondersteuning nodig voor de social media kanalen en de website. Het bedrijf had drie zelfstandige divisies, met eigen social kanalen. De opdracht was om meer vanuit een eenduidige boodschap op de diverse kanalen te communiceren met een duidelijke corporate uitstraling, om herkenbaarheid van het merk en de organisatie te vergroten. 

In juni 2022 onderging het bedrijf een rebranding, van Beelen.nl naar Bnext.nl. Deze rebranding had vanzelfsprekend grote gevolgen voor de communicatie, o.a. via de social media kanalen en voor de website. De verzelfstandiging van de slooptak van Bnext.nl (Bnext.nl Projecten) in 2022, zorgde voor een nieuwe communicatie uitdaging. 

Zoals bij veel snelgroeiende bedrijven gebeurt, wordt er heel hard gewerkt aan mooie projecten en service aan alle klanten. Er werd nog wel eens vergeten, of was er eenvoudigweg geen tijd, om hier ook over te vertellen. Dat was nou precies de uitdaging voor ons: laten zien welke prachtige projecten mét duurzame boodschap er door dit ‘afvalbedrijf’ worden gerealiseerd. Want de term ‘afvalbedrijf’ dekt de lading bij lange na niet meer. 

resultaat

Bij de start van de opdracht waren er veel verschillende social media kanalen, waaronder meerdere LinkedIn kanalen, YouTube kanalen en Facebook pagina’s. Er was behoefte aan 1 gezicht met een sterke boodschap naar buiten en een eenduidige contentstrategie . 

De kanalen zijn inmiddels gesaneerd en samengevoegd. Er is een duidelijke strategie opgezet om content naar buiten te brengen. De organisatie is bevraagd op onderwerpen en de uitwerking is in handen van ons. Samen met de marketing manager van Bnext.nl is de contentstrategie bepaald en aangescherpt. 

Op de website is zoekmachine optimalisatie (SEO) gerealiseerd door meta tags toe te kennen aan alle pagina’s. Een herstructurering van de website was nodig na eerst de rebranding en vervolgens de verzelfstandiging van Bnext.nl. Alle nieuwsitems en project berichten zijn tegen het licht gehouden om de duidelijke boodschap van Bnext.nl te onderstrepen en onderbouwen. Ook de contentpagina’s hebben nu een duidelijker opbouw, zijn SEO proof en ondersteunen de positionering van Bnext.nl als circulaire afvalverwerker. 

+800

volgers op LinkedIn

+700

volgers op Facebook

+625

volgers op Instagram

21.000

fans en volgers over alle kanalen heen

>1 miljoen

impressies op social media kanalen

188

posts over het hele jaar

case Wijzer in je Werk Social Marketing Doctors
website WIJW
Social Marketing Doctors review persoonlijke foto

Wendy Smits

Manager Marketing & Communicatie

“Om meer richting en inhoud te geven aan de online communicatie met onze stakeholders, vroegen we Social Marketing Doctors om hulp. Twee jaar lang heeft Esther ons ondersteund, zowel op strategisch als op inhoudelijk gebied. In deze periode is onze online zichtbaarheid toegenomen, hebben we het (nieuwe) merk gezicht en context gegeven en zijn we veel meer op inhoud gaan communiceren. Ook de interne organisatie is hierin meegenomen, waardoor de communicatie veel meer gedragen wordt dan voorheen. De proactieve, vindingrijke en resultaatgerichte aanpak is zeer goed bevallen!”