Social Marketing Doctors, gevestigd aan Veemarktkade 8 in ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Voor meer informatie over hoe wij met gegevens omgaan, mail naar info@socialmarketingdoctors.com

Social Marketing Doctors vinden de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens belangrijk. We doen ons best om persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 14 Maart 2019

Contactgegevens

https://socialmarketingdoctors.com 
e-mail: info@socialmarketingdoctors.com

Veemarktkade 8
5222 AE ‘s-Hertogenbosch

Telefoon:  +31620088099

 

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze websites en diensten die Social Marketing Doctors aanbiedt, dan deel je persoonsgegevens met ons. Wij verzamelen en gebruiken die gegevens om ons werk te kunnen doen.  Wij zullen de persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of zelf om hebt gevraagd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of door middels social media, telefonisch of via correspondentie contact met ons op te nemen
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (wij zijn onderdeel van een een advertentienetwerk, we zetten Facebook advertenties in)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (voor klanten en andere debiteuren en crediteuren)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Social Marketing Doctors verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of speciaal aanbod
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Social Marketing Doctors analyseert je gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Social Marketing Doctors verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Social Marketing Doctors volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
  Onze intentie is om alleen die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze diensten. 
 • We zetten Facebook advertenties in voor marketingdoeleinden, waarbij we ons op de doelgroep richt die lijken op de huidige bezoekers van onze website.
 • Het afhandelen van een betaling.

Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen.  Je kunt je toestemming om gegevens te gebruiken te allen tijde intrekken. Ook kan je altijd om inzage vragen. Onze intentie is om alleen die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze diensten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nicoline@socialmarketingdoctors.com, dan zullen wij deze informatie direct verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Social Marketing Doctors neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Social Marketing Doctors) tussen zit. 

De Social Marketing Doctors gebruiken de volgende computerprogramma’s of systemen:

Online Succes: inzicht in bij welk bedrijf onze website bezoekers werken, meer inzicht in bedrijven die interesse hebben in de Social Marketing Doctors. We zien geen namen. Dit heeft geen gevolgen voor website bezoekers.

Mailchimp: tool om digitale nieuwsbrieven te versturen. We voeren alleen de gegevens in die je zelf aan ons hebt verstrekt of je hebt je zelf ingeschreven om onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kunt je ten allen tijde zelf uitschrijven. Verder geen gevolgen voor jou als bezoeker behalve dat je sporadisch een digitale nieuwsbrief ontvangt.

Social Media Kanalen als: Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn en LinkedIn groepen. We gebruiken deze kanalen om met onze doelgroepen in contact te blijven. Je bepaalt zelf of je ons (actief) volgt en kunt ons altijd weer ontvolgen. Verder geen gevolgen voor jou als gebruiker.

Google Drive: we gebruiken Google drive om documenten met klanten te delen. Dit is nodig om onze diensten naar behoren te kunnen uitvoeren. We voegen je toe met het emailadres wat je zelf aan ons geeft. Gevolg: personen die toegang hebben gekregen tot de omgeving van jouw bedrijf zien jouw email-adres. Bij een ingevuld google profiel, zien ze ook je naam.

AdEspresso: we gebruiken AdEspresso voor Facebook advertentie campagnes voor onze klanten. Deze tool helpt ons om dit op een efficiënte manier te doen, zodat jij als klant minder hoeft uit te geven voor meer effect met je advertenties.

WordPress: onze website is gebouwd op het WordPress CMS.

Hotjar: voor analyse voor hoe mensen onze website bekijken, om zo deze informatie te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Social Marketing Doctors bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 18 maanden.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we je gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

 

Eigen gegevens:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer je zelf een account hebt aangemaakt, kun je je persoonlijke instellingen van jouw account zelf wijzigen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar nicoline@socialmarketingdoctors.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Social Marketing Doctors zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op jouw verzoek reageren. De Social Marketing Doctors willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Je gegevens zijn veilig bij ons

Social Marketing Doctors verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Wij zullen deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer je daar zelf om hebt gevraagd. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken tijdens onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Social Marketing Doctors blijfven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies en andere technieken door Social Marketing Doctors

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies, sytemen en tools. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Social Marketing Doctors gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. We gebruiken deze cookies ook om onze site en aanbod te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy om bijvoorbeeld inzage te krijgen in welke pagina’s worden bezocht en welke content populair is.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om je IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De volgende systemen die we gebruiken plaatsen cookies:

 • Facebook advertentiepixel
 • Google analytics (houdt anoniem bij hoeveel bezoekers de website bekijken)
 • Hotjar (houdt anoniem bij hoe mensen de website bekijken)

 

Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Hotjar. Deze statistieken worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Deze gegevens zijn voor zover mogelijk anoniem.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL 
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

 

Websites en Diensten van derden

Onze diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.