Een bordje ‘Open’ en de klanten stromen binnen; dat is in de meeste gevallen niet de realiteit. Er is actie nodig voordat er reactie komt. Je stippelt als ondernemer, al dan niet met je team, een pad uit, maakt een plan en plan van aanpak. Een plan waarin je gelooft en dat meetbaar is, liefst onderbouwd met data. Zo’n plan maken wij op basis van een zogenaamd OGSM plan. Dit artikel gaat dan ook over OGSM bij online marketing compagnes.

Het belang van plannen, ook bij (kortdurende) campagnes

Als ondernemer  maak je heus wel een jaarplan, maar om dat nou helemaal tot in detail uit te werken? Vaak ben je campagnematig bezig bij het bereiken van jouw jaardoelstellingen. En valt een resultaat tegen, dan grijp je in. Je speelt in op de situatie. Ook als het juist voor de wind gaat. Dan kijk je hoe je dit verder kunt optimaliseren, opschalen.

Als ondernemer heb je vaak grip op de zaak. Althans, je hebt grip op de activiteiten die er gebeuren. Dat maakt dat je ook zo snel kunt reageren op nieuwe situaties.Wil je goede keuzes maken, succesvolle campagnes in de markt zetten, dan is het essentieel om te starten met een plan van aanpak en een planning. Dat hoeft geen 50 pagina’s dik plan te zijn, maar moet krachtig en helder zijn. Een document dat in de tijd aangepast kan worden. Maar, dat wel dient als de weg die jij uitstippelt – liefst met je team(leden) – naar je doelstellingen.

OGSM

Ik heb onlangs kennisgemaakt met de OGSM methode via Strategisch Marketeer Edwin Viester. Niet wetende, dat ik deze methode – minder verfijnd, eerlijk is eerlijk – al vergelijkbaar toepaste bij het coachen van lokale ondernemers. Niet beseffend dat hier nou juist de kracht zit om campagnes doeltreffend in de markt te zetten.

Op creatief en actiematig vlak ontbrak er weinig aan onze campagnes. Maar, door het op een superoverzichtelijke manier te plannen, is de kans op succes gewoon nóg groter!

Wat is die OGSM methode eigenlijk?

Het wordt beschreven als een businessplan op 1 a4. Als drukbezette ondernemer spreekt jou dat vast en zeker aan!
OGSM staat voor:

  • Objectives: het grote doel, waar je het voor doet
  • Goals: de concrete doelstellingen die bijdragen aan het grote doel
  • Strategies: hoe ga je dit realiseren
  • Measures: de actiepunten waar je je aan verbindt

In één oogopslag – letterlijk op 1 pagina – zie je hoe de verschillende onderdelen samenhangen met de doelstelling. En met elkaar. Dit maakt dat de methode een een krachtig middel is om voortgang en focus te bewaken. Je wordt gedwongen om  keuzes te maken, die op basis van ervaring en onderbouwing – en geloof – de kans op succes realistisch maken.

Hier zie je een grafische weergave van een OGSM plan:

OGSM methode in beeld

OGSM bij online marketing campagnes: plannen, testen en doorontwikkelen

Bij een marketing campagne is het plannen op 1 a4 echt ideaal. Het zorgt dat je niet afgeleid wordt door allerlei randzaken, blabla. Het houdt je scherp op de acties die je gaat verrichten om strategieën te volbrengen en optimaliseren, waardoor je de best mogelijke resultaten behaalt. Wat wij – De Social Marketing Doctors – hier wel aan toevoegen zijn de volgende onderdelen:

  • Nulmeting
  • Customer journey met content map
  • Calculatie

Dit zal ik hier kort toelichten.

Nulmeting: de online kanalen worden aan een heldere nulmeting onderworpen.Dit is nodig om te weten waar je staat voordat de campagne live gaat. We gebruiken het ook om doelstellingen te onderbouwen. Een conversie% verhogen is leuk, maar concreter is natuurlijk: “Het verhogen van de conversieratio van 1,8% naar 2,3% door optimalisatie van de landingspagina’s”. Om deze uitspraken te kunnen doen, hebben we data nodig.

Customer journey met content map: achter de schermen doen wij onderzoek naar de doelgroepen en klantgroepen. Op basis hiervan wordt een of meer klantreizen (customer journeys) gemaakt, met per touchpoint de benodigde informatie (de content).

Calculatie: om te kunnen meten of de inspanningen en de opbrengsten (kunnen) matchen is het nodig om te weten wat de verschillende touchpoints waard zijn, of kosten. Denk hierbij aan cost per lead, kost per sale, waarde van een paginabezoeker, waarde van een klik, click through rates (CTR) en dergelijke. Dit brengen wij volledig in kaart, zodat we niet alleen creatief bezig zijn, maar een actie op touw zetten die meetbare resultaten geeft.

 

Na het plannen gaan we testen en doorontwikkelen

De planning wordt gemaakt in 1 dagdeel op locatie. Aan ons als campagne marketing specialisten de taak om dit goed te onderbouwen met jouw data en hier een succesplan van te maken. Gedurende twee weken bereiden wij ons dan voor op de campagnefase. Tijdens de campagnefase genereren we de gewenste resultaten en verfijnen we tegelijkertijd onze aannames en berekeningen. Je hebt zo een blauwdruk voor succesvolle volgende campagnes. Aan ons de taak om deze ook

 

Op zoek naar effectieve campagnes?

Wil jij campagnes opzetten die spraakmakend zijn en jouw doelstellingen verwezenlijken? Neem dan contact met ons op. Als betrokken campagne marketeers weten wij als geen ander hoe wij jouw campagne tot een succes brengen.